TUYỂN DỤNG

Bạn yêu thích động vật và đam mê làm việc cùng thú cưng trong một môi trường làm việc thân thiện? Chúng tôi luôn mở rộng cơ hội cho những người cùng đam mê. Hãy liên lạc và nộp đơn cho chúng tôi bằng địa chỉ emailemail dưới đây: 

 [email protected]

(Lưu ý: KHÔNG nhận bằng điện thoại)

CAREER

Do you love pet and really want to work in a proffesional enviroment with people have the same pet interest? Please contact and send us your resume by the email below. (NO call accepted)

 [email protected]

 [email protected]

Using Format